การจัดส่งสินค้า

ค่าจัดส่ง

  1. มียอดต่อคำสั่งซื้อไม่ถึง 500 บาท ท่านจะต้องชำระค่าจัดส่ง 50 บาท
  2. มียอดต่อคำสั่งซื้อตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง

รูปแบบการจัดส่ง

บริษัทฯ จัดส่งสินค้าโดยการบรรจุใส่กล่องพร้อมวัสดุกันกระแทกเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง และจัดส่งโดย

  1. ส่งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย แบบ EMS
  2. ส่งโดยบริษัทขนส่งเช่น Kerry

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกการจัดส่งที่เหมาะสมให้กับลูกค้าแต่ละท่าน โดยจะขึ้นกับสถานที่ปลายทางรวมทั้งน้ำหนักของสินค้า

บริษัท ยู เทเลคอม จูเนียร์ จำกัด
โทรศัพท์ :038-115-259
e-mail : sales@utjmart.com