การแจ้งชำระเงิน

หลังจากลูกค้าทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าต้องทำการแจ้งการชำระเงินโดยคลิกที่เมนู “แจ้งชำระเงิน” ที่อยู่ด้านบนจะพบกับแบบฟอร์มให้กรอกรายละเอียดดังรูป

เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องกรอกตัวเลขอะไรก็ได้จำนวน 2 หลัก เพื่อยืนยันว่าคุณไม่ใช้โปรแกรมหรือสคริปต์โรบอตที่ไม่พึงประสงค์ แล้วจึงกดปุ่มตกลงเพื่อส่งข้อมูล

เมื่อเรียบร้อยแล้วลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันรายละเอียดที่กรอกไว้