การเพิ่มที่อยู่จัดส่งสินค้า

กรณีที่ต้องการให้ที่อยู่สำหรับจัดส่งเป็นคนละที่กับที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ ลูกค้าสามารถเพิ่มที่อยู่ได้โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมในหน้าการชำระเงินดังรูป เมื่อคลิกแล้วจะมีแบบฟอร์มให้กรอกชื่อ และ ที่อยู่