การสมัครสมาชิกเว็บไซต์

ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกได้ 2 วิธีด้วยกันคือ

1 สมัครที่ https://utjmart.com/my-account/ แล้วกรอกชื่อผูเ้ใช้ที่ต้องการ อีเมล และรหัสผ่าน ดังรูป

2 สมัครระหว่างการทำรายการสั่งซื้อ โดยเมื่อลูกค้าเลือกสินค้าใส่ตะกร้าและคลิกปุ่มเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน จะปรากฏณ์แบบฟอร์มให้กรอกชื่อ นามสกุล และรายละเอียดสำหรับชำระเงินดังรูป

เมื่อกรอกข้อมูลข้างต้นเรียบร้อยแล้วให้ลูกค้าคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างสุดที่มีข้อความว่า ต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่หรือไม่? จะปรากฏณ์หน้าต่างสำหรับใส่รหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ที่ต้องการดังรูป

จากนั้นก็ทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่ระบบแนะนำไปจนเสร็จขั้นตอนการชำระเงิน